OstseeTherme Usedom
AQUADO na Facebooku

Nasza oferta

Regulamin

 1. Zajęcia organizowane są przez cały rok (z przerwami w okresach świątecznych, oraz wakacji) i podzielone są na kursy liczące 10 lekcji trwających 30 min.
 2. Istnieje możliwość dołączenia do grupy w trakcie trwania kursu.
 3. Opłata za kurs wynosi 290 zł i obejmuje 10 lekcji. Wpłaty należy dokonać przed pierwszymi zajęciami.
 4. Za niewykorzystane lekcje nie przysługuje zwrot pieniędzy. Istnieje możliwość odrobienia ich w terminie wskazanym przez trenera.
 5. Dzieci do lat 3 biorą udział w zajęciach w specjalnych pieluchach do pływania np.: "Huggies Little Swimmers”.
 6. Dzieci przebywają w wodzie z jednym opiekunem. Drugi z opiekunów może wejść na teren pływalni, aby pomóc w przygotowaniu dziecka do zajęć (musi posiadać klapki) oraz może przebywać na niecce basenu.
 7. Za bezpieczeństwo dziecka w wodzie odpowiada opiekun oraz instruktor prowadzący zajęcia. Instruktor zobowiązany jest pouczyć rodzica o sposobach trzymania dziecka, jego asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń oraz zasadach bezpieczeństwa.
 8. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dziecka na terenie basenu oraz w szatni (nie zostawiamy dziecka samego na przewijaku! pomocny jest np. fotelik samochodowy).
 9. Napoje i przekąski podajemy dziecku dopiero po zakończeniu zajęć i wyjściu z szatni.
 10. Organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych informując o tym fakcie uczestników i przeprowadzić je w innym terminie.
 11. Przed przystąpieniem do uczestnictwa w zajęciach niezbędne jest wypełnienie przez opiekuna kwestionariusza osobowego zawierającego oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w kursie
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania kursu.
 13. Za przedmioty pozostawione w szatni i na terenie ośrodka firma "Aquado" nie ponosi odpowiedzialności.