OstseeTherme Usedom
AQUADO na Facebooku

Nasza oferta

POLSKIE ODZNAKI RATOWNICZE PRW

Program jest kompleksowy, łączący umiejętności pływania z umiejętnościami ratownictwa wodnego. Przygotowuje do kursu Ratownika Wodnego.Nie będąc członkiem Polskiego Ratownictwa Wodnego dziecko może podejść do zaliczenia na:

  Dyplom Już Pływam

 • dyplom JUŻ PŁYWAM - (minimalny wiek 6 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 25 m stylem dowolnym


 • Karta Pływacka

 • KARTA PŁYWACKA - (minimalny wiek 8 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 200 m stylem dowolnym,

  - nurkowanie na odległość 5 m pod lustrem wody,

  - skok do wody z podwyższeniaWstępując w szeregi Polskiego Ratownictwa Wodnego (stając się członkiem PRW) otwierają się przed Wami kolejne wyzwania.


Karta Polskie Odznaki Ratownicze

Otrzymujecie imienną "Kartę Polskie Odznaki Ratownicze". Karta spełnia funkcję motywacyjną i informacyjną. Zdobycie wszystkich umiejętności daje możliwość stania się Ratownikiem Wodnym.

Kolejne etapy przed Wami:

  Odznaka Brązowa Pływania PRW

 • BRĄZOWA ODZNAKA PŁYWACKA - (min. wiek 10 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 400 m stylem dowolnym w czasie 25 min. (w tym 100 m stylem grzbietowym i 100 m stylem kraulowym),

  - nurkowanie na odległość 10 m nie łamiąc tafli wody,

  - wślizg na głowę z podwyższenia.

 • Odznaka Brązowa Ratownicza PRW

 • BRĄZOWA ODZNAKA RATOWNICZA - (min. wiek 12 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 200 m stylem dowolnym w max. 10 min (w tym 100 m na piersiach i 100 m na grzbiecie tylko nogami do żabki),

  - 100 m stylem dowolnym w ubraniu w max. 4 min., po zakończeniu rozebranie się z nich w wodzie,

  - 3 skoki do wody z wysokości 1 m,

  - 15 m nurkowania pod wodą bez łamania lustra wody,

  - 2 x nurkowanie w głąb (2-3m) z powierzchni wody (1x scyzoryk, 1x nogami w dół) w ciągu 3 min. i podjęcie z dna 5 kg obciążnika,

  - 50 m holowania osoby zmęczonej (pchając lub ciągnąc),

  - pokaz jak uniknąć chwytu tonącego, prawidłowe podejście do tonącego,

  - 50 m holowania osoby nie przytomnej za żuchwę lub oburącz za doły pachowe,

  - ćwiczenia symulacyjne bez przerwy w podanej kolejności:

 1. 20 m kraulem ratowniczym
 2. w połowie drogi nurkowanie po 5kg obciążnik, wyciągnięcie go i opuszczenie na dno, dopłynięcie do końca drogi
 3. 20 m holowanie partnera
 4. demonstracja wyciągnięcia osoby tonącej na brzeg
 5. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  Odznaka Srebrna Pływania PRW

 • SREBRNA ODZNAKA PŁYWACKA - (min. wiek 13 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 800 m stylem dowolnym w czasie 35 min. (w tym 200 m stylem grzbietowym, 200 m stylem klasycznym i 200 m stylem kraulowym),

  - nurkowanie na odległość 15 m nie łamiąc tafli wody,

  - skok startowy na głowę do wody z podwyższenia.

 • Odznaka Srebrna Ratownicza PRW

 • SREBRNA ODZNAKA RATOWNICZA - (min. wiek 15 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 400 m pływania w max. 15 min. (w tym 50 m stylem kraulowym, 150 m stylem klasycznym, 200 m na grzbiecie z nogami do żabki bez pracy rąk),

  - 300 m pływania w ubraniu w max. 12 min. po przepłynięciu dystansu rozebranie się z ubrań w wodzie,

  - skok z wysokości 3 m,

  - 25 m nurkowania pod wodą bez łamania lustra wody

  - 3 x nurkowanie w głąb (3-5 m) z powierzchni wody (2x scyzoryk, 1x nogami w dół) w ciągu 3 min. i podjęcie z dna 5 kg obciążnika,

  - 50 m holowanie osoby zmęczonej (pchając lub ciągnąc) w max. 1:30 min;

  - pokaz jak uniknąć chwytu tonącego, prawidłowe podejście do tonącego (uwalnianie się z chwytu za rękę i za szyję),

  - 50 m holowania osoby nie przytomnej, partnerzy w ubraniach, 25 m sposobem za żuchwę lub oburącz za doły pachowe i 25 m sposobem żeglarskim,

  - ćwiczenia symulacyjne bez przerwy w podanej kolejności:

 1. 20 m kraulem ratowniczym
 2. nurkowanie po 5kg obciążnik na głębokość 3-5 m, wyciągnięcie go i opuszczenie na dno,
 3. 25 m holowanie partnera
 4. demonstracja wyciągnięcia osoby tonącej na brzeg
 5. 3 min. prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej

  Odznaka Złota Pływania PRW

 • ZŁOTA ODZNAKA PŁYWACKA - (min. wiek 16 lat)

  Umiejętności praktyczne:

  - 1500 m stylem dowolnym w czasie 60 min. (w tym 50 m stylem motylkowym, 300 m stylem grzbietowym, 300 m stylem klasycznym, 300 m stylem kraulowym),,

  - nurkowanie na odległość 25 m nie łamiąc tafli wody,

  - skok startowy do: stylu grzbietowego i stylu kraulowego.

 • Odznaka Złota Ratownicza PRW

 • ZŁOTA ODZNAKA RATOWNICZA - (min. wiek 18 lat, egzamin praktyczny na Ratownika Wodnego)

  Umiejętności praktyczne:

  - 400 m sposobem dowolnym po skoku startowym w czasie nie dłuższym niż 8 min,

  - przepłynięcie dystansu 25 m pod lustrem wody z wydobyciem dwóch przedmiotów leżących w odległości od 2 m do 2,5 m po obu stronach linii płynięcia,

  - 50 m sposobem ratowniczym (z głową nad powierzchnią wody) w czasie poniżej 55 s,

  - przepłynięcie w czasie nie dłuższym niż 2 min 40 s ratowniczą łodzią wiosłową lub kajakiem za pomocą dwóch wioseł dystansu 75 m w linii prostej do boi (pławy), na dopłynięciu do niej rufą i na powrocie do miejsca startu za pomocą jednego wiosła,

  - przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej, polegającej na przepłynięciu dystansu co najmniej 20 m, wydobyciu manekina położonego na dnie i na holowaniu go w pasie ratowniczym do brzegu na dystansie 20 m,

  - 150 m holowanie tonącego bez przerwy z zastosowaniem trzech sposobów holowania – każdy na dystansie 50 m,

  - pokaz jak uniknąć chwytu tonącego, prawidłowe podejście do tonącego (uwalnianie się z chwytu za rękę i za szyję),

  - wyciągnięcie na brzeg o wysokości co najmniej 30 cm od lustra wody lub na pokład łodzi osoby poszkodowanej i na ułożeniu jej w pozycji umożliwiającej udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.