OstseeTherme Usedom
AQUADO na Facebooku

Nasza oferta

Regulamin

 1. Kurs trwa od września do czerwca i obejmuje dwa semestry - jesienny i wiosenny.
 2. Semestr obejmuje: 15 godzin lekcyjnych (zajęcia 1 x w tygodniu) 30 godzin lekcyjnych (zajęcia 2 x w tygodniu)
 3. Uczestnictwo w kursie jest możliwe po dokonaniu opłat w terminach i wysokości określonej w cenniku oraz wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.
 4. W przypadku nieobecności na zajęciach nie przysługuje zwrot opłat. Istnieje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie po uzgodnieniu z osobą prowadzącą.
 5. Na pływalnię należy przyjść 15 minut przed rozpoczęciem lekcji, aby mieć czas na przygotowanie się do niej.
 6. W przebieralni każde dziecko stara się przebierać samodzielnie (bez pomocy rodzica) w strój kąpielowy, nakłada czepek i klapki, a następnie przed wejściem na basen opłukuje się pod prysznicem.
 7. Zabronione jest wchodzenie oraz skoki do wody bez zgody trenera prowadzącego zajęcia.
 8. Uczestników kursu obowiązują zasady określone w regulaminie pływalni.
 9. W szczególnych przypadkach organizator ma prawo odwołać zajęcia z przyczyn losowych i przeprowadzić je w innym terminie informując o tym fakcie uczestników.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania kursu.
 11. Firma "Aquado" nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szatniach.